DALxx-xx

मंगलबार, ० January जनवरी २०२० by
वायुविहीन स्प्रे स्थापनाहरू

एयरलेस स्प्रे स्थापनाहरू

मानक एयरलेस स्प्रे स्थापनाहरूको अनुप्रयोगहरूको विस्तृत श्रृंखलालाई कभर गर्नको लागि ईन्जिनियर गरिएको। ती पेन्ट, वार्निश, इत्यादिको उच्च प्रवाह स्प्रे गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
थप विवरणहरूको लागि, हाम्रो बिक्री टीमलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

चोटी

आफ्नो विवरण भूल गए?