DSC100

मंगलबार, ० January जनवरी २०२० by
विरोधी घर्षण कोटिंग

एन्टी-फ्रिक्शन कोटिंगको साथ प्लास्टिकको बोतलहरूको कोटिंग

स्प्रेकोएटर (DSC100) PET बोतलहरूको स्टिकि sc र स्फलिंग समस्यासँग सामना गर्न विकसित गरिएको छ। एक एन्टि-स्टेटिक कोटिंग पीईटी बोतलहरूमा स्प्रे गरिन्छ जुन भरिने र प्याकेजि lines लाइनहरूमा समस्या हुनबाट जोगिन र बोतल बाहिरको बाहिरी सतहमा खरोंचहरू हटाउनको लागि। थप प्राविधिक विवरणहरू तल pdf-फोल्डरमा फेला पार्न सकिन्छ।

चोटी

आफ्नो विवरण भूल गए?